Jin Shin Jyutsu


Kurser


In english

 

Jin Shin Jyutsu
är en uråldrig healing konst som bygger på kunskap om kroppens naturliga flöden och 26 energipunkter: ”säkerhets lås”.

JSJ minskar stress, löser upp djupa spänningar och ökar avspänning på alla nivåer.
Det balanserar energi systemen och stärker flödet på det fysiska, emotionella och mentala planen och öppnar upp för en klarare kontakt med den kosmiska energin och grundar den.
JSJ balanserar och harmoniserar vilket leder till bättre hälsa och större välbefinnande.

Genom mjuk beröring av de olika punkterna i olika kombinationer löses gamla och nya blockeringar upp. Du behåller kläderna på under en behandling som varar c:a en timma.
JSJ är både enkel och omfattande. Du kan även utföra den på dig själv och på djur, var som helst och när som helst.

Jag ger behandlingar och kurser. Ring för info!


De 7 strålarna.
De är sju olika strömmar av energier som visar oss olika sätt att nalkas vår omgivning på.
Vissa energier, kvaliteter är mer eller mindre dominanta hos var och en av oss.
Med kunskap om dessa får vi ökad förståelse för oss själva och världen.

A Course in Miracles
Jag har läst denna bok mer eller mindre dagligen sedan 1979 och den har visat mig hur jag kommer i kontakt med djupare nivåer i mig själv och därmed gett mig mer kraft, mod, klarhet och kärlek till att följa min väg.
Hagar Gulli I. Sjölén
Fil.mag,pedagog, Dipl. Kinesiolog, Bildlärare och Språklärare i tyska, franska och engelska, Dipl. Aura-Soma, färgterapeut, Dipl. Esoteric Psykologi and Philosophy, Dipl. Healer, Dipl. Expression Corporelle, Dipl. Vedic Art-lärare, Numerolog, Poet, Konstnär, Låtskrivare och Estradör.
Tel +46(0)762 765 752, +46(0)8 651 40 94, hagargul@hotmail.com, soulexpress_ing@msn.com

(Innehar F-skattsedel)