Jin Shin Jyutsu


Kurser


In english

 

Hagar Artisten & Konstnären
Målar vackra tavlor, säljer och undervisar i Vedic Art och i Måla Livet - Kurser Hagar Föreläsare, Kursledare & Lärare.

Måla kaos måla ordning, måla dansen mellan dessa!
Måla vägen som förbinder ditt hjärta med din hjässa!
Måla centrum och periferi!
Måla så den kraft som sätter dig fri!

Hagar Gulli I. Sjölén

Vedic Art kurser
Du målar inifrån och ut och frigör kraft och glädje.
Du får verktyg. Det är en snabb och effektiv väg för att nå skapandets källa.
Du förstärker kontakten mellan ditt individuella jag och ditt universella jag.
Du lär känna de principer som styr skapelseprocessen.
Proffs eller amatör spelar ingen roll, var och en utgår från sin egen nivå.

Kurserna om de vediska principerna begränsar sig inte enbart till konstnärligt skapande utan är användbara i ALL konstnärlig verksamhet - ja , egentligen i livets alla situationer.

På mina kurser får du också möjlighet att integrera kunskapen på olika nivåer, andligt, mentalt, emotionellt och fysiskt.

Mat och material ombesörjes av deltagarna själva: Medtag anteckningsblock, pennor, färgpennor, vattenfärger och papper av olika tjocklekar, även en del tunna skrivmaskinspapper!
Inbetalning sker till Hagar Gulli I. Sjölén på pg. 607 72 19-1. Innehar F- skattsedel.
Din plats är reserverad efter det att din inbetalning har registrerats.
För info och anmälan ring Hagar!
Vid avbokning senare än 3 dagar före kursens början återfås halva avgiften.
Under mina målarkurser ger jag också individuell support, konstnärligt och andligt.

Veda(Sanskrit) = Sanning, Veta. Det är mångtusenåriga , eviga kunskaper om Livet, Skapelsen och Universums lagar och lagbundenhet. Alltid lika aktuella.

Se fler bilder på målningar
Hagar Gulli I. Sjölén
Fil.mag,pedagog, Dipl. Kinesiolog, Bildlärare och Språklärare i tyska, franska och engelska, Dipl. Aura-Soma, färgterapeut, Dipl. Esoteric Psykologi and Philosophy, Dipl. Healer, Dipl. Expression Corporelle, Dipl. Vedic Art-lärare, Numerolog, Poet, Konstnär, Låtskrivare och Estradör.
Tel +46(0)762 765 752, +46(0)8 651 40 94, hagargul@hotmail.com, soulexpress_ing@msn.com

(Innehar F-skattsedel)